Rasfoire documente

Decretul 604/2015 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 486 din 02-iul-2015

Decretul 605/2015 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 486 din 02-iul-2015

Hotarirea 480/2015 privind transmiterea, fără plată, în proprietatea Parohiei Herăşti, judeţul Giurgiu, a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

publicat in M.Of. 486 din 02-iul-2015

Hotarirea 486/2015 privind aprobarea unor măsuri administrative pentru buna funcţionare a instituţiilor din sistemul justiţiei

publicat in M.Of. 486 din 02-iul-2015

Hotarirea 489/2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

publicat in M.Of. 486 din 02-iul-2015

Ordinul 776/2015 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

publicat in M.Of. 486 din 02-iul-2015

Decizia 22/2015 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept vizând ''interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 466 alin. (1) din Codul de procedură penală, în sensul de a se stabili dacă instituţia redeschiderii procesului penal este aplicabilă doar proceselor în care a avut loc o soluţionare pe fond a cauzei (judecata în primă instanţă şi în calea ordinară de atac) sau şi celor care au avut ca obiect soluţionarea unor căi extraordinare de atac (contestaţii în anulare, revizuire) ori alte cereri''

publicat in M.Of. 486 din 02-iul-2015