Rasfoire documente

Hotarirea 58/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Agenda europeană privind securitatea - COM (2015) 185

publicat in M.Of. 485 din 02-iul-2015

Hotarirea 59/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O agendă europeană privind migraţia COM (2015) 240

publicat in M.Of. 485 din 02-iul-2015

Hotarirea 473/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2015

publicat in M.Of. 485 din 02-iul-2015

Hotarirea 479/2015 privind rechemarea unui consul general

publicat in M.Of. 485 din 02-iul-2015

Hotarirea 491/2015 privind trecerea unor imobile, aflate în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi atribuirea pentru un imobil a destinaţiei de reşedinţă oficială pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român

publicat in M.Of. 485 din 02-iul-2015