Rasfoire documente

Decretul 598/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

publicat in M.Of. 484 din 02-iul-2015

Legea 181/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

publicat in M.Of. 484 din 02-iul-2015

Decretul 602/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

publicat in M.Of. 484 din 02-iul-2015

Hotarirea 460/2015 privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 484 din 02-iul-2015

Hotarirea 476/2015 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Giurgiu, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 484 din 02-iul-2015

Legea 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

publicat in M.Of. 484 din 02-iul-2015