Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

publicat in M.Of. 473 din 30-iun-2015

Ordonanta urgenta 24/2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 473 din 30-iun-2015

Legea 167/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

publicat in M.Of. 473 din 30-iun-2015

Decretul 572/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

publicat in M.Of. 473 din 30-iun-2015

Decizia 286/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

publicat in M.Of. 473 din 30-iun-2015

Legea 168/2015 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 473 din 30-iun-2015

Decretul 573/2015 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 6 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 473 din 30-iun-2015

Decizia 245/2015 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (4) şi ale art. 374 alin. (7) teza întâi din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 473 din 30-iun-2015

Hotarirea 456/2015 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii prin unităţi din subordine

publicat in M.Of. 473 din 30-iun-2015

Hotarirea 458/2015 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 473 din 30-iun-2015

Hotarirea 467/2015 pentru modificarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.611/2009

publicat in M.Of. 473 din 30-iun-2015

Ordinul 56/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Antidrog, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 52/2012

publicat in M.Of. 473 din 30-iun-2015