Rasfoire documente

Ordinul 47/2015 privind revizuirea ratei dobânzii pentru certificatele de trezorerie către populaţie transformate în depozite la Trezoreria Statului

publicat in M.Of. 47 din 20-ian-2015

Decizia 662/2014 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77^1 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 47 din 20-ian-2015

Decizia 683/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 193, art. 194 alin. (1), art. 196 alin. (2) şi (3) şi art. 4 din Codul penal cu aplicarea art. 3 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 47 din 20-ian-2015

Decizia 18/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Iulian Carabulea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură

publicat in M.Of. 47 din 20-ian-2015

Decizia 19/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Iulian Carabulea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

publicat in M.Of. 47 din 20-ian-2015

Ordinul 44/2015 privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 437/1999 pentru aprobarea aplicării reglementărilor europene JAR-OPS 1 - Transportul aerian comercial (avioane) şi JAR-OPS 3 - Transportul aerian comercial (elicoptere) şi a Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.268/2008 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-SAFA privind evaluarea siguranţei zborului la aeronavele din terţe ţări, ediţia 02/2008

publicat in M.Of. 47 din 20-ian-2015

Ordinul 159/2015 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2015, pe judeţe şi municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 47 din 20-ian-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Deciziei Curţii Constituţionale nr. 366 din 25 iunie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi a dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 2 septembrie 2014

publicat in M.Of. 47 din 20-ian-2015

Ordinul 38/2015 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2015, pe judeţe şi municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 47 din 20-ian-2015