Rasfoire documente

Hotarirea 49/2015 privind numirea unui membru titular şi a unui membru supleant ai Consiliului Naţional de Integritate

publicat in M.Of. 478 din 01-iul-2015

Decizia 281/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 478 din 01-iul-2015

Hotarirea 448/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională

publicat in M.Of. 478 din 01-iul-2015

Hotarirea 468/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională ''Nuclearelectrica'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 478 din 01-iul-2015

Hotarirea 470/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale ''Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS'' - S.A., aflată sub autoritatea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

publicat in M.Of. 478 din 01-iul-2015

Ordinul 758/2015 prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2015

publicat in M.Of. 478 din 01-iul-2015