Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere

publicat in M.Of. 474 din 30-iun-2015

Decizia 168/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mihaela Ioana Kaitor a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Culturii

publicat in M.Of. 474 din 30-iun-2015

Rectificare din 2015 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.684/2015 privind aprobarea Planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru stagiul de pregătire practică (curriculum în dezvoltare locală - CDL), pentru clasele a X-a şi a XI-a, învăţământ profesional de stat cu durata de 3 ani, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 şi 418 bis din 12 iunie 2015

publicat in M.Of. 474 din 30-iun-2015

Ordonanta urgenta 29/2015 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 474 din 30-iun-2015

Ordonanta urgenta 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii

publicat in M.Of. 474 din 30-iun-2015

Ordonanta urgenta 26/2015 pentru completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

publicat in M.Of. 474 din 30-iun-2015

Ordonanta urgenta 27/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare

publicat in M.Of. 474 din 30-iun-2015

Ordonanta urgenta 31/2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

publicat in M.Of. 474 din 30-iun-2015