Rasfoire documente

Hotarirea 450/2015 privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiţiei în anul 2015

publicat in M.Of. 461 din 26-iun-2015

Ordinul 509/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică CUGIR - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

publicat in M.Of. 461 din 26-iun-2015

Ordinul 763/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LTS ''Autorizarea laboratoarelor de testări specializate pentru aeronautica civilă'', ediţia 1/2015

publicat in M.Of. 461 din 26-iun-2015

Ordinul 694/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică CUGIR - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

publicat in M.Of. 461 din 26-iun-2015

Ordinul 1022/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică CUGIR - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

publicat in M.Of. 461 din 26-iun-2015

Decizia 7/2015 [A] privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Piteşti - Secţia I civilă în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la modalitatea de interpretare a dispoziţiilor art. 16 alin. 1 lit. a) şi b) şi art. 17 alin. 3 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, republicat (Decretul nr. 167/1958), raportate la dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011 (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009), în sensul dacă introducerea acţiunii pentru debitul principal şi plăţile voluntare, eşalonate în temeiul unui act normativ, efectuate în baza unui titlu executoriu, întrerup sau nu termenul de prescripţie a dreptului material la acţiune şi pentru drepturile accesorii debitului principal, termen ce a început să curgă de la data scadenţei dreptului principal

publicat in M.Of. 461 din 26-iun-2015