Rasfoire documente

Decizia 761/2014 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală

publicat in M.Of. 46 din 20-ian-2015

Hotarirea 12/2015 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Departamentul de Transport şi Servicii Tehnice din Jersey, Channel Islands, privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto, semnat la Bucureşti la 7 august 2014 şi la Saint Helier la 9 septembrie 2014

publicat in M.Of. 46 din 20-ian-2015

Acord din 2014 între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Departamentul de Transport şi Servicii Tehnice din Jersey, Channel Islands, privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto

publicat in M.Of. 46 din 20-ian-2015

Hotarirea 19/2015 pentru completarea art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

publicat in M.Of. 46 din 20-ian-2015

Hotarirea 20/2015 pentru modificarea alin. (6) al pct. 23 din titlul VI ''Taxa pe valoarea adăugată'' din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

publicat in M.Of. 46 din 20-ian-2015

Hotarirea 1/2015 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2015

publicat in M.Of. 46 din 20-ian-2015