Rasfoire documente

Hotarirea 452/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ''Compania de Investiţii pentru Turism'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

publicat in M.Of. 467 din 29-iun-2015

Decizia 323/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 17 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

publicat in M.Of. 467 din 29-iun-2015

Decizia 331/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

publicat in M.Of. 467 din 29-iun-2015

Decizia 334/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, 4, 5 şi 9 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 467 din 29-iun-2015

Hotarirea 453/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ''Cupru Min'' - S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

publicat in M.Of. 467 din 29-iun-2015