Rasfoire documente

Ordinul 962/2015 privind aprobarea reglementării tehnice ''Procedură pentru inspecţia tehnică a staţiilor pentru producerea agregatelor minerale pentru betoane şi lucrări de drumuri'', indicativ PCC 018 - 2015

publicat in M.Of. 459 din 25-iun-2015

Decizia 1218/2015 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii OCEANIA INSURANCE BROKER - S.R.L.

publicat in M.Of. 459 din 25-iun-2015

Decizia 1238/2015 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii GLORIA BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 459 din 25-iun-2015

Legea 150/2015 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

publicat in M.Of. 459 din 25-iun-2015

Decretul 548/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

publicat in M.Of. 459 din 25-iun-2015

Decizia 229/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II teza finală din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

publicat in M.Of. 459 din 25-iun-2015

Decizia 249/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 459 din 25-iun-2015

Ordinul 986/2015 privind aprobarea reglementării tehnice ''Procedură pentru inspecţia tehnică a echipamentelor pentru transportul şi punerea în operă a betonului'', indicativ PCC 023 - 2015

publicat in M.Of. 459 din 25-iun-2015

Decizia 1229/2015 privind sancţionarea Societăţii HEALTH SMART INVESTMENTS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

publicat in M.Of. 459 din 25-iun-2015