Rasfoire documente

Decizia 167/2015 pentru numirea domnului Rareş Văduva în funcţia de subsecretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 455 din 24-iun-2015

Ordinul 1901/C/2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Expertize Criminalistice

publicat in M.Of. 455 din 24-iun-2015

Decizia 15/2015 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept dacă: ''În interpretarea şi aplicarea art. 17 din Decizia-cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce în cazul hotărârilor judecătoreşti în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană şi a art. 144 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: După transferarea persoanei condamnate în străinătate, în vederea continuării executării pedepsei în România, perioada considerată ca executată de statul de condamnare (pe baza muncii prestate şi a bunei conduite) trebuie avută în vedere de statul de executare? În caz afirmativ, perioada considerată ca executată de statul de condamnare trebuie scăzută din pedeapsa ce se execută sau trebuie recunoscută ca parte din durata pedepsei ce poate fi considerată ca executată pe baza muncii prestate, în sensul art. 100 din noul Cod penal (art. 59 din vechiul Cod penal)?''

publicat in M.Of. 455 din 24-iun-2015

Regulament din 2015 de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Expertize Criminalistice

publicat in M.Of. 455 din 24-iun-2015