Rasfoire documente

Metodologie din 2015 de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2015

publicat in M.Of. 442 din 22-iun-2015

Decizia 316/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (5) şi (8) teza întâi din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 442 din 22-iun-2015

Decizia 317/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 16 şi art. 41 alin. (1) teza întâi şi alin. (2)-(4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 442 din 22-iun-2015

Ordinul 666/2015 privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară de către unele entităţi cu capital de stat

publicat in M.Of. 442 din 22-iun-2015

Ordinul 3888/2015 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2015

publicat in M.Of. 442 din 22-iun-2015