Rasfoire documente

Hotarirea 434/2015 privind transmiterea unor părţi de imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi în domeniul public al municipiului Galaţi, respectiv în domeniul public al judeţului Galaţi, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 441 din 19-iun-2015

Ordinul 4192/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Free Children'' din municipiul Brăila

publicat in M.Of. 441 din 19-iun-2015

Hotarirea 414/2015 privind aprobarea Programului pentru implementarea Planului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii - NGN (Next Generation Network)

publicat in M.Of. 441 din 19-iun-2015

Hotarirea 433/2015 privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0854 Fălticeni

publicat in M.Of. 441 din 19-iun-2015

Hotarirea 436/2015 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 ianuarie 2015, la 27 ianuarie 2015 şi respectiv la 4 februarie 2015 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007

publicat in M.Of. 441 din 19-iun-2015

Hotarirea 440/2015 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Prahova, Dolj, Vaslui, Sălaj, Timiş, Tulcea, Constanţa şi Argeş, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 441 din 19-iun-2015

Hotarirea 445/2015 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate

publicat in M.Of. 441 din 19-iun-2015