Rasfoire documente

Legea 143/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 132/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor

publicat in M.Of. 440 din 19-iun-2015

Decretul 527/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 132/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor

publicat in M.Of. 440 din 19-iun-2015

Hotarirea 428/2015 privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Senatului României

publicat in M.Of. 440 din 19-iun-2015

Hotarirea 430/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale ''Institutul de Cercetare-Proiectare Rulmenţi şi Organe de Asamblare'' - ICPROA - S.A. Braşov, aflată sub autoritatea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

publicat in M.Of. 440 din 19-iun-2015

Hotarirea 431/2015 privind modificarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 440 din 19-iun-2015

Ordinul 681/2015 privind aprobarea Normei tehnice feroviare ''Vehicule de cale ferată. Prescripţii privind salubrizarea, deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice şi a automotoarelor''

publicat in M.Of. 440 din 19-iun-2015

Norme Tehnice din 2015 feroviare - Vehicule de cale ferată. Prescripţii privind salubrizarea, deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice şi a automotoarelor

publicat in M.Of. 440 din 19-iun-2015