Rasfoire documente

Decizia 335/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 271^1 şi art. 271^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

publicat in M.Of. 448 din 23-iun-2015

Decizia 339/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 202 alin. (1) şi alin. (4) lit. e), art. 203 alin. (3), art. 223-226, art. 230, art. 234 alin. (1)-(3) şi art. 235 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 448 din 23-iun-2015

Hotarirea 432/2015 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru cooperare în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, semnat la Tel Aviv la 14 septembrie 2014

publicat in M.Of. 448 din 23-iun-2015

Acord din 2014 între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru cooperare în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor

publicat in M.Of. 448 din 23-iun-2015

Hotarirea 439/2015 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. - sucursalele regionale CF Bucureşti şi Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

publicat in M.Of. 448 din 23-iun-2015

Ordinul 53/2015 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, interimar, nr. 274/2009 privind desemnarea responsabilităţilor pentru implementarea părţii A din cadrul Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă

publicat in M.Of. 448 din 23-iun-2015