Rasfoire documente

Ordinul 770/2015 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman

publicat in M.Of. 445 din 22-iun-2015

Legea 154/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă

publicat in M.Of. 445 din 22-iun-2015

Decizia 7/2015 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 22-23 iunie 2015

publicat in M.Of. 445 din 22-iun-2015

Legea 153/2015 pentru modificarea art. 18 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 445 din 22-iun-2015

Decretul 551/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 18 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 445 din 22-iun-2015

Decretul 552/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă

publicat in M.Of. 445 din 22-iun-2015

Decretul 565/2015 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca prim-ministru interimar

publicat in M.Of. 445 din 22-iun-2015

Ordinul 1301/2015 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.365/2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit

publicat in M.Of. 445 din 22-iun-2015