Rasfoire documente

Hotarirea 30/2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

publicat in M.Of. 434 din 18-iun-2015

Hotarirea 31/2015 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 50/2012 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe

publicat in M.Of. 434 din 18-iun-2015

Hotarirea 43/2015 cu privire la Cartea Verde - Crearea unei uniuni a pieţelor de capital COM (2015) 63 final

publicat in M.Of. 434 din 18-iun-2015

Decretul 546/2015 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, precum şi a Amendamentelor din 2014 la Convenţia privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva, la 11 iunie 2014

publicat in M.Of. 434 din 18-iun-2015

Ordinul M.57/2015 pentru modificarea şi completarea unor instrucţiuni din Ministerul Apărării Naţionale privind recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru profesia militară şi menţinerea în activitate a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti

publicat in M.Of. 434 din 18-iun-2015

Ordinul 718/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LPAN-PPBL ''Licenţierea personalului aeronautic navigant - piloţi planoare şi piloţi baloane libere'', ediţia 1/2015, şi de modificare a Ordinului ministrului transporturilor nr. 208/2013 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 290/2012 al Comisiei din 30 martie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011

publicat in M.Of. 434 din 18-iun-2015

Ordinul 89/2015 privind aprobarea tarifelor zonale aferente serviciului de transport pentru introducerea de energie electrică în reţea (TG) şi a tarifului mediu de introducere a energiei electrice în reţea, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

publicat in M.Of. 434 din 18-iun-2015

Reglementari din 2015 AERONAUTICE CIVILE ROMÂNE RACR-LPAN-PPBL ''Licenţierea personalului aeronautic navigant - piloţi planoare şi piloţi baloane libere'', ediţia 1/2015

publicat in M.Of. 434 din 18-iun-2015