Rasfoire documente

Hotarirea 362/2015 privind aprobarea atribuţiilor, precum şi a modului de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare pentru sistemele de transport inteligente

publicat in M.Of. 413 din 11-iun-2015

Decizia 114/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în ansamblul său, şi, în special, a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. f) din aceasta

publicat in M.Of. 413 din 11-iun-2015

Decizia 159/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

publicat in M.Of. 413 din 11-iun-2015

Hotarirea 391/2015 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA în domeniul public al comunei Spanţov, judeţul Călăraşi

publicat in M.Of. 413 din 11-iun-2015

Ordinul 83/2015 privind aprobarea tarifului reglementat de tranzit perceput de operatorul de transport şi de sistem pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre ţările perimetrice prin sistemul electroenergetic naţional

publicat in M.Of. 413 din 11-iun-2015

Hotarirea 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020

publicat in M.Of. 413 din 11-iun-2015