Rasfoire documente

Decizia 196/2015 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 raportat la art. 2 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

publicat in M.Of. 419 din 12-iun-2015

Decizia 208/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 53/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

publicat in M.Of. 419 din 12-iun-2015

Decizia 361/2015 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 218-222 şi art. 241 alin. (1^1) lit. a) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 419 din 12-iun-2015

Ordinul 722/2015 pentru publicarea acceptării amendamentelor la partea B din Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.319(89) din 20 mai 2011

publicat in M.Of. 419 din 12-iun-2015

Rezolutia MSC.319(89)/2011 privind adoptarea amendamentelor la partea B din Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008)

publicat in M.Of. 419 din 12-iun-2015