Rasfoire documente

Ordinul 3684/2015 privind aprobarea Planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru stagiul de pregătire practică (curriculum în dezvoltare locală - CDL), pentru clasele a X-a şi a XI-a, învăţământ profesional de stat cu durata de 3 ani

publicat in M.Of. 418 din 12-iun-2015

Decizia 167/2015 [R/R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34, art. 35 şi art. 36 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, art. 87 şi art. 91 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

publicat in M.Of. 418 din 12-iun-2015

Decizia 215/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) lit. b) teza finală, respectiv sintagma ''rezoluţia de clasare este definitivă'', în ipoteza prevăzută de art. 45 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

publicat in M.Of. 418 din 12-iun-2015

Decizia 230/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 418 din 12-iun-2015

Decizia 242/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 418 din 12-iun-2015

Ordinul 3899/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ ''preşcolar'', respectiv ''gimnazial'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul ''Don Orione'' din municipiul Oradea

publicat in M.Of. 418 din 12-iun-2015

Ordinul 3902/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''liceal'', profilul ''resurse naturale şi protecţia mediului'', domeniul ''agricultură'', calificarea profesională ''tehnician în agricultură'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic din localitatea Topolog

publicat in M.Of. 418 din 12-iun-2015