Rasfoire documente

Decizia 163/2015 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271^1 şi 271^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

publicat in M.Of. 417 din 12-iun-2015

Decizia 258/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 din Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 417 din 12-iun-2015

Ordinul 670/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 625/2015 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2015

publicat in M.Of. 417 din 12-iun-2015

Ordinul 725/2015 privind aprobarea certificării ca aeroport internaţional a Aeroportului Craiova

publicat in M.Of. 417 din 12-iun-2015

Ordinul 1420/2015 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine

publicat in M.Of. 417 din 12-iun-2015

Ordinul 87/2015 privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2013

publicat in M.Of. 417 din 12-iun-2015