Rasfoire documente

Ordinul 673/2015 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 480/2011 pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră, a tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranţă rutieră şi a inspecţiei de siguranţă, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră, precum şi a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii de siguranţă rutieră

publicat in M.Of. 416 din 11-iun-2015

Decretul 524/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare

publicat in M.Of. 416 din 11-iun-2015

Hotarirea 55/2015 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 416 din 11-iun-2015

Legea 140/2015 pentru modificarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare

publicat in M.Of. 416 din 11-iun-2015

Decizia 219/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (2) şi art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 416 din 11-iun-2015

Decizia 233/2015 [R/R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (5), (8) şi (10) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 416 din 11-iun-2015

Decizia 246/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

publicat in M.Of. 416 din 11-iun-2015

Decizia 250/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (4) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 416 din 11-iun-2015