Rasfoire documente

Hotarirea 415/2015 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice şi industriale, semnat la Ierusalim la 24 iunie 2014

publicat in M.Of. 414 din 11-iun-2015

Decizia 137/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''şi contestate în instanţă până la data intrării în vigoare a prezentei legi'' cuprinse în art. II al Legii nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 414 din 11-iun-2015

Decizia 211/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 2 şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, precum şi ale anexelor nr. 2 şi nr. 3b la aceasta

publicat in M.Of. 414 din 11-iun-2015

Acord din 2014 între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice şi industriale

publicat in M.Of. 414 din 11-iun-2015

Hotarirea 416/2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe

publicat in M.Of. 414 din 11-iun-2015

Hotarirea 2/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate

publicat in M.Of. 414 din 11-iun-2015

Ordinul 676/2015 privind revizuirea ratei dobânzii pentru certificatele de trezorerie către populaţie transformate în depozite la Trezoreria Statului

publicat in M.Of. 414 din 11-iun-2015