Rasfoire documente

Decretul 515/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003

publicat in M.Of. 403 din 09-iun-2015

Legea 131/2015 pentru modificarea şi completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003

publicat in M.Of. 403 din 09-iun-2015

Legea 134/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2013 pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

publicat in M.Of. 403 din 09-iun-2015

Decretul 518/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2013 pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

publicat in M.Of. 403 din 09-iun-2015

Legea 135/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării

publicat in M.Of. 403 din 09-iun-2015

Decretul 519/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării

publicat in M.Of. 403 din 09-iun-2015

Hotarirea 44/2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 403 din 09-iun-2015

Hotarirea 53/2015 privind cererea de urmărire penală a domnului Victor-Viorel Ponta, prim-ministru al Guvernului României şi actual membru al Camerei Deputaţilor, în dosarul nr. 122/P/2012

publicat in M.Of. 403 din 09-iun-2015

Hotarirea 403/2015 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei şi a Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare din subordinea Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 403 din 09-iun-2015

Hotarirea 404/2015 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord, Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni, Grajduri şi Institutului Oncologic ''Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu'', din subordinea Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 403 din 09-iun-2015

Hotarirea 408/2015 privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate şi de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 403 din 09-iun-2015

Hotarirea 413/2015 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

publicat in M.Of. 403 din 09-iun-2015

Ordinul 238/2015 privind punerea în aplicare a instrucţiunilor pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind condiţiile şi criteriile de aplicare a unei politici de clemenţă potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 300/2009

publicat in M.Of. 403 din 09-iun-2015

Instructiuni din 2015 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind condiţiile şi criteriile de aplicare a unei politici de clemenţă potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 300/2009

publicat in M.Of. 403 din 09-iun-2015