Rasfoire documente

Ordinul 84/2015 pentru aprobarea Procedurii privind regimul garanţiilor financiare constituite de către clienţii finali în favoarea furnizorului de ultimă instanţă

publicat in M.Of. 409 din 10-iun-2015

Procedura din 2015 privind regimul garanţiilor financiare constituite de către clienţii finali în favoarea furnizorului de ultimă instanţă

publicat in M.Of. 409 din 10-iun-2015

Hotarirea 345/2015 privind aprobarea stemelor comunelor Bocicoiu Mare, Coaş, Onceşti şi Suciu de Sus, judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 409 din 10-iun-2015

Hotarirea 410/2015 privind aprobarea stemei comunei Daia, judeţul Giurgiu

publicat in M.Of. 409 din 10-iun-2015

Hotarirea 411/2015 privind aprobarea stemelor comunelor Densuş şi Vălişoara, judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 409 din 10-iun-2015

Ordinul 754/2015 privind aprobarea Planului de management al Rezervaţiei Naturale ''Izvorul de la Corbii Ciungi''

publicat in M.Of. 409 din 10-iun-2015

Decizia 12/2015 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: dacă, în aplicarea art. 6 alin. (1) din Codul penal, cu privire la o pedeapsă definitivă pentru o infracţiune care a produs consecinţe deosebit de grave potrivit Codului penal anterior, pentru determinarea maximului special prevăzut de legea nouă urmează să se reţină cauza de majorare a pedepsei prevăzută de art. 309 din Codul penal, chiar dacă prejudiciul produs prin respectiva infracţiune nu depăşeşte pragul prevăzut de art. 183 din Codul penal

publicat in M.Of. 409 din 10-iun-2015