Rasfoire documente

Legea 124/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 407 din 09-iun-2015

Ordinul 719/2015 privind aprobarea certificării ca aeroport internaţional a Aeroportului Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu

publicat in M.Of. 407 din 09-iun-2015

Decretul 498/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 407 din 09-iun-2015

Hotarirea 363/2015 privind trecerea unui teren, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, în scopul edificării unui lăcaş de cult în beneficiul comunităţii româneşti din regiunea Koln-Bonn, Republica Federală Germania

publicat in M.Of. 407 din 09-iun-2015

Hotarirea 392/2015 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Timiş, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 407 din 09-iun-2015

Ordinul 671/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ''Electrocentrale'' Titan - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 407 din 09-iun-2015

Lista din 2015 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică din municipiul Piteşti, cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

publicat in M.Of. 407 din 09-iun-2015

Ordinul 633/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ''Electrocentrale'' Titan - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 407 din 09-iun-2015

Ordinul 1014/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ''Electrocentrale'' Titan - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 407 din 09-iun-2015