Rasfoire documente

Decretul 504/2015 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 391 din 04-iun-2015

Decretul 505/2015 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 391 din 04-iun-2015

Decretul 506/2015 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 391 din 04-iun-2015

Decretul 502/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 391 din 04-iun-2015

Decretul 503/2015 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 391 din 04-iun-2015

Decretul 507/2015 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind înfiinţarea Centrului de Excelenţă în Finanţe, adoptat la Bled la 3 septembrie 2013, semnat de România la Ljubljana la 30 mai 2014

publicat in M.Of. 391 din 04-iun-2015

Decizia 320/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68-82 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 391 din 04-iun-2015

Hotarirea 384/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 391 din 04-iun-2015

Hotarirea 385/2015 privind actualizarea datelor de inventar ale bunului imobil cu nr. MFP 64109, înscris în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 391 din 04-iun-2015

Hotarirea 401/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Centrul Român de Cercetare Biomoleculară Aplicată Bolilor Infecţioase''

publicat in M.Of. 391 din 04-iun-2015

Decizia 158/2015 privind eliberarea domnului Daniel Costel Andronache din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Energie

publicat in M.Of. 391 din 04-iun-2015

Decizia 159/2015 privind numirea domnului Valentin Aurel Brânzea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 391 din 04-iun-2015

Ordinul 2226/2015 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a fostului Abator comunal, str. Mikes Kelemen nr. 36, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

publicat in M.Of. 391 din 04-iun-2015

Rectificare din 2015 în Decizia preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 5/2015 privind aprobarea Procedurii pentru emiterea autorizaţiei de explorare în vederea stocării geologice a dioxidului de carbon, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 18 mai 2015

publicat in M.Of. 391 din 04-iun-2015

Decizia 160/2015 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 472/2013 privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru negocierea achiziţionării unei aeronave, a produselor şi serviciilor aferente în scopul constituirii unei capabilităţi destinate executării zborurilor speciale

publicat in M.Of. 391 din 04-iun-2015