Rasfoire documente

Ordinul 162/2014 pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului naţional de transport al gazelor naturale

publicat in M.Of. 39 din 16-ian-2015

Ordinul 3011/2015 privind aprobarea Componenţei nominale a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice

publicat in M.Of. 39 din 16-ian-2015

Decizia 589/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 105 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

publicat in M.Of. 39 din 16-ian-2015

Decizia 595/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 41 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 39 din 16-ian-2015

Decizia 617/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. (2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

publicat in M.Of. 39 din 16-ian-2015

Hotarirea 9/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar

publicat in M.Of. 39 din 16-ian-2015