Rasfoire documente

Hotarirea 390/2015 privind modificarea şi completarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2013

publicat in M.Of. 396 din 05-iun-2015

Legea 129/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

publicat in M.Of. 396 din 05-iun-2015

Decretul 511/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

publicat in M.Of. 396 din 05-iun-2015

Decizia 195/2015 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. d) teza a doua din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

publicat in M.Of. 396 din 05-iun-2015

Hotarirea 405/2015 privind recunoaşterea Asociaţiei Administratorilor de Păduri ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 396 din 05-iun-2015

Ordinul 52/2015 pentru modificarea art. 6 alin. (3) din Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 51/2014

publicat in M.Of. 396 din 05-iun-2015

Lista din 2015 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în anul 2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

publicat in M.Of. 396 din 05-iun-2015

Rectificare din 2015 în anexa nr. 4 ''Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Variaş'' la Hotărârea Guvernului nr. 210/2015 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2015

publicat in M.Of. 396 din 05-iun-2015

Ordinul 703/2015 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman şi pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România

publicat in M.Of. 396 din 05-iun-2015