Rasfoire documente

Metodologie din 2015 de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini din state terţe UE în unităţile de învăţământ preuniversitar/instituţiile de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, în anul şcolar/universitar 2015-2016

publicat in M.Of. 394 din 05-iun-2015

Ordinul 624/2015 privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul Programului ''Prima casă'', Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală şi al Programului privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

publicat in M.Of. 394 din 05-iun-2015

Ordinul 1414/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, a atribuţiilor şi obligaţiilor acesteia, precum şi a componenţei nominale

publicat in M.Of. 394 din 05-iun-2015

Ordinul 2170/2015 privind schimbarea grupei valorice din B în A a monumentului istoric Poşta veche înscrisă în Lista monumentelor istorice cu cod CL-II-m-B-14614 Călăraşi, str. Bucureşti nr. 193, judeţul Călăraşi

publicat in M.Of. 394 din 05-iun-2015

Ordinul 2171/2015 privind schimbarea grupei valorice din B în A a monumentului istoric Castelul Wass-Banffy (Barcsay) înscris în Lista monumentelor istorice cu cod CJ-II-m-B-07673.01 Gilău, Str. Principală, judeţul Cluj

publicat in M.Of. 394 din 05-iun-2015

Ordinul 2225/2015 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Primăriei Sfântu Gheorghe, corp A, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

publicat in M.Of. 394 din 05-iun-2015

Ordinul 3782/2015 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini din state terţe UE în unităţile de învăţământ preuniversitar/instituţiile de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, în anul şcolar/universitar 2015-2016

publicat in M.Of. 394 din 05-iun-2015