Rasfoire documente

Legea 125/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 383 din 02-iun-2015

Decretul 499/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 383 din 02-iun-2015

Hotarirea 381/2015 privind unele măsuri de protocol pentru organizarea de către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri a reuniunii Consiliului de Administraţie şi a Adunării Generale a Asociaţiei Europene a Artizanatului şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (UEAPME), care se va desfăşura la Bucureşti în data de 10 iunie 2015

publicat in M.Of. 383 din 02-iun-2015

Ordinul 100/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în domeniul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

publicat in M.Of. 383 din 02-iun-2015

Ordinul 632/2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.147/2011 privind aprobarea modelului Carnetului de vaccinări

publicat in M.Of. 383 din 02-iun-2015

Ordinul 672/2015 privind aprobarea Planurilor de acţiune destinate gestionării zgomotului şi a efectelor acestuia pentru portul Brăila

publicat in M.Of. 383 din 02-iun-2015

Lista din 2015 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Zalău cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

publicat in M.Of. 383 din 02-iun-2015

Regulament din 2015 privind dobândirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în domeniul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

publicat in M.Of. 383 din 02-iun-2015