Rasfoire documente

Legea 121/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991

publicat in M.Of. 382 din 02-iun-2015

Legea 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels

publicat in M.Of. 382 din 02-iun-2015

Decretul 494/2015 pentru promulgarea Legii privind stimularea investitorilor individuali-business angels

publicat in M.Of. 382 din 02-iun-2015

Decretul 495/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991

publicat in M.Of. 382 din 02-iun-2015

Hotarirea 361/2015 privind aprobarea realizării de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de arie extinsă

publicat in M.Of. 382 din 02-iun-2015

Hotarirea 373/2015 privind alocarea temporară, pentru luna iunie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 239/2015 privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional Creşterea competitivităţii economice (POS CCE)

publicat in M.Of. 382 din 02-iun-2015

Hotarirea 374/2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanţarea unor cheltuieli ale Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

publicat in M.Of. 382 din 02-iun-2015

Ordinul M.50/2015 pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.9/2006 pentru aprobarea ''M.R.U.-1/7, Norme privind repartizarea în funcţii a ofiţerilor absolvenţi ai Universităţii Naţionale de Apărare şi a absolvenţilor instituţiilor militare de învăţământ pentru formarea ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate din Ministerul Apărării Naţionale''

publicat in M.Of. 382 din 02-iun-2015

Ordinul 61/2015 privind aprobarea Metodologiei de calcul pentru stabilirea cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă în vederea certificării prin garanţii de origine

publicat in M.Of. 382 din 02-iun-2015

Actul din 2015 CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Culturală a Rutenilor din România

publicat in M.Of. 382 din 02-iun-2015

Metodologie din 2015 de calcul pentru stabilirea cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă în vederea certificării prin garanţii de origine

publicat in M.Of. 382 din 02-iun-2015