Rasfoire documente

Hotarirea 50/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Un parteneriat mondial pentru eradicarea sărăciei şi dezvoltare durabilă în perioada ulterioară anului 2015 COM (2015) 44

publicat in M.Of. 388 din 04-iun-2015

Hotarirea 378/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ''Uzina Mecanică Orăştie'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

publicat in M.Of. 388 din 04-iun-2015

Hotarirea 49/2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 388 din 04-iun-2015

Hotarirea 51/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Rezultatele consultării publice privind Strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii COM (2015) 100

publicat in M.Of. 388 din 04-iun-2015

Hotarirea 52/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Documentul comun de consultare al Comisiei Europene şi Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate: Către o nouă politică europeană de vecinătate JOIN (2015) 6

publicat in M.Of. 388 din 04-iun-2015

Hotarirea 368/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială ''Antibiotice'' - S.A. Iaşi, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 388 din 04-iun-2015

Hotarirea 379/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome ''Editura Didactică şi Pedagogică'', regie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

publicat in M.Of. 388 din 04-iun-2015

Hotarirea 380/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2015 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 388 din 04-iun-2015