Rasfoire documente

Decretul 496/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie şi privind modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 387 din 03-iun-2015

Decizia 205/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (4), art. 345 alin. (2) şi (3), art. 346 alin. (2) şi art. 347 alin. (3) raportat la art. 344 alin. (4) şi la art. 345 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 387 din 03-iun-2015

Decizia 207/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (6) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 387 din 03-iun-2015

Hotarirea 375/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială ''ROMAERO'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

publicat in M.Of. 387 din 03-iun-2015

Hotarirea 376/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune ''CNCIR'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

publicat in M.Of. 387 din 03-iun-2015

Hotarirea 388/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului ''Prima casă''

publicat in M.Of. 387 din 03-iun-2015

Legea 122/2015 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie şi privind modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 387 din 03-iun-2015