Rasfoire documente

Legea 123/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 386 din 03-iun-2015

Decretul 497/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 386 din 03-iun-2015

Decretul 500/2015 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer

publicat in M.Of. 386 din 03-iun-2015

Decretul 501/2015 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 386 din 03-iun-2015

Decizia 342/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (7) teza întâi din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 386 din 03-iun-2015

Decizia 8/2015 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile în vederea dezlegării de principiu a chestiunii de drept vizând aplicabilitatea dispoziţiilor art. 58 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, în cazul soluţionării plângerilor împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată, întemeiate pe dispoziţiile art. 340 şi art. 341 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 386 din 03-iun-2015

Ordonanta urgenta 15/2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

publicat in M.Of. 386 din 03-iun-2015