Rasfoire documente

Hotarirea 42/2015 privind respingerea cererii de încuviinţare a reţinerii şi arestării preventive a domnului senator Şova Dan-Coman

publicat in M.Of. 384 din 02-iun-2015

Hotarirea 382/2015 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 7-11 iunie 2015, a Conferinţei Directorilor de Sisteme Penitenciare şi de Probaţiune (CDPPS) şi a Conferinţei Internaţionale EuroPris

publicat in M.Of. 384 din 02-iun-2015

Instructiunile 50/2015 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor ministrului administraţiei şi internelor nr. 82/2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative

publicat in M.Of. 384 din 02-iun-2015

Ordinul 677/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei

publicat in M.Of. 384 din 02-iun-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin. (72) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 28 mai 2015

publicat in M.Of. 384 din 02-iun-2015

Rectificare din 2015 la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 59/2011 privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentişti din România şi pentru aprobarea Comisiei Electorale Centrale pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentişti din România de la nivel local şi naţional pentru mandatul 2015-2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 22 aprilie 2015

publicat in M.Of. 384 din 02-iun-2015

Ordinul 673/2015 privind completarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2004

publicat in M.Of. 384 din 02-iun-2015