Rasfoire documente

Decizia 148/2015 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 277/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

publicat in M.Of. 379 din 29-mai-2015

Decizia 149/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Dorel Fronea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 379 din 29-mai-2015

Decizia 150/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Andrea Illes a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 379 din 29-mai-2015

Decizia 151/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Bordei-Gheorghişor Alexandru-Sorin a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 379 din 29-mai-2015

Decizia 152/2015 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Popa Mircea din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică vacantă de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 379 din 29-mai-2015

Decizia 153/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Daniel Picu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Consiliului Concurenţei

publicat in M.Of. 379 din 29-mai-2015

Decizia 154/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Mihail Cezar Huzuneanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 379 din 29-mai-2015

Decizia 155/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Iuliana Lascu a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

publicat in M.Of. 379 din 29-mai-2015

Decizia 156/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Denisa Corina Tănase a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

publicat in M.Of. 379 din 29-mai-2015

Decizia 157/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Toma Alina Mihaela a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

publicat in M.Of. 379 din 29-mai-2015

Hotarirea 473/2015 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

publicat in M.Of. 379 din 29-mai-2015