Rasfoire documente

Decizia 197/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (2), alin. (2^1) şi alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 374 din 28-mai-2015

Ordinul 1069/2015 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2015

publicat in M.Of. 374 din 28-mai-2015

Ordonanta urgenta 14/2015 pentru completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin. (7^2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

publicat in M.Of. 374 din 28-mai-2015

Hotarirea 359/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

publicat in M.Of. 374 din 28-mai-2015

Decizia 198/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 374 din 28-mai-2015

Hotarirea 365/2015 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi a acestora

publicat in M.Of. 374 din 28-mai-2015

Hotarirea 366/2015 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi a acestora

publicat in M.Of. 374 din 28-mai-2015

Hotarirea 370/2015 privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.

publicat in M.Of. 374 din 28-mai-2015

Ordinul 1998/2015 pentru aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 187 ''Sprijin pentru doctoranzi'', domeniul major de intervenţie 1.5 ''Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării'', finanţată prin Programul operaţional sectorial ''Dezvoltarea resurselor umane'' 2007-2013

publicat in M.Of. 374 din 28-mai-2015

Decizia 999/2015 privind completarea art. 4 din Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 42/2014 privind deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială la Societatea de Asigurare-Reasigurare ASTRA - S.A.

publicat in M.Of. 374 din 28-mai-2015