Rasfoire documente

Decretul 481/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001

publicat in M.Of. 361 din 26-mai-2015

Legea 119/2015 pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001

publicat in M.Of. 361 din 26-mai-2015

Decizia 6/2015 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrele Iedera I şi Iedera II

publicat in M.Of. 361 din 26-mai-2015

Decizia 255/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 361 din 26-mai-2015

Legea 118/2015 privind modificarea art. 151 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 361 din 26-mai-2015

Decretul 480/2015 pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 151 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 361 din 26-mai-2015

Decizia 193/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 39/2011 pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din România nr. 335/2007 şi pentru completarea art. 51^1 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului

publicat in M.Of. 361 din 26-mai-2015

Decizia 213/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

publicat in M.Of. 361 din 26-mai-2015

Ordinul 565/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială ''Medserv Min'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 361 din 26-mai-2015

Ordinul 576/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială ''Medserv Min'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 361 din 26-mai-2015

Ordinul 946/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială ''Medserv Min'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 361 din 26-mai-2015