Rasfoire documente

Decizia 718/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 36 din 16-ian-2015

Decizia 720/2014 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (3) din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

publicat in M.Of. 36 din 16-ian-2015

Decizia 722/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 211 lit. a), art. 212 alin. (2) şi art. 214 din Legea dialogului social nr. 62/2011

publicat in M.Of. 36 din 16-ian-2015

Ordinul 10/2015 pentru modificarea Listei laboratoarelor desemnate pentru efectuarea analizelor în cadrul controlului oficial în sectorul vitivinicol, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 272/2010

publicat in M.Of. 36 din 16-ian-2015

Ordinul 434/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a personalului auxiliar de specialitate şi a personalului conex din cadrul Ministerului Public

publicat in M.Of. 36 din 16-ian-2015

Regulament din 2014 privind evaluarea activităţii profesionale a personalului auxiliar de specialitate şi a personalului conex din cadrul Ministerului Public

publicat in M.Of. 36 din 16-ian-2015