Rasfoire documente

Decretul 488/2015 privind conferirea unor decoraţii

publicat in M.Of. 369 din 27-mai-2015

Decretul 487/2015 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 369 din 27-mai-2015

Decretul 489/2015 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 369 din 27-mai-2015

Decretul 490/2015 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Comandor

publicat in M.Of. 369 din 27-mai-2015

Decizia 46/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 271^1 şi 271^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

publicat in M.Of. 369 din 27-mai-2015

Decizia 48/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 369 din 27-mai-2015

Decizia 50/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 330^7 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 369 din 27-mai-2015

Decizia 53/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 38 alin. (2) teza întâi din Legea concurenţei nr. 21/1996

publicat in M.Of. 369 din 27-mai-2015

Hotarirea 3/2015 pentru aprobarea Normelor privind organizarea interviului pentru accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică, în treapta de specializare psiholog practicant, forma sub supervizare, în cadrul filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România

publicat in M.Of. 369 din 27-mai-2015

Ordinul 577/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2010 pentru aprobarea Procedurii de valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor de consum alimentar şi a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante sau bunuri degradabile, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii şi/sau executorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 369 din 27-mai-2015

Norma din 2015 privind organizarea interviului pentru accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică, în treapta de specializare psiholog practicant, forma sub supervizare, în cadrul filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România

publicat in M.Of. 369 din 27-mai-2015