Rasfoire documente

Hotarirea 303/2015 privind aprobarea stemei municipiului Satu Mare, judeţul Satu Mare

publicat in M.Of. 366 din 27-mai-2015

Decizia 45/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 251 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 366 din 27-mai-2015

Decizia 51/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011 şi, în special, ale art. 3 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă

publicat in M.Of. 366 din 27-mai-2015

Decizia 52/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3^1 alin. (1) lit. c) şi art. 3^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

publicat in M.Of. 366 din 27-mai-2015

Hotarirea 340/2015 privind aprobarea stemelor comunelor Odăile şi Poşta Câlnău, judeţul Buzău

publicat in M.Of. 366 din 27-mai-2015

Hotarirea 341/2015 privind aprobarea stemei comunei Mereni, judeţul Covasna

publicat in M.Of. 366 din 27-mai-2015

Hotarirea 351/2015 privind aprobarea stemei oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare

publicat in M.Of. 366 din 27-mai-2015

Ordinul 640/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AD-PETA ''Proiectarea şi exploatarea tehnică a aerodromurilor'', ediţia 2/2015

publicat in M.Of. 366 din 27-mai-2015

Ordinul 1005/2015 privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate şi să aplice sancţiunile prevăzute de Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante

publicat in M.Of. 366 din 27-mai-2015

Hotarirea 443/2015 pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

publicat in M.Of. 366 din 27-mai-2015