Rasfoire documente

Rectificare din 2015 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 4/2015 privind aprobarea Listei apelor minerale recunoscute în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 16 ianuarie 2015

publicat in M.Of. 352 din 21-mai-2015

Decizia 209/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal

publicat in M.Of. 352 din 21-mai-2015

Hotarirea 45/2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 352 din 21-mai-2015

Hotarirea 46/2015 privind vacantarea unui loc de deputat

publicat in M.Of. 352 din 21-mai-2015

Decizia 157/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h^1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 352 din 21-mai-2015

Decizia 161/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, a Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice şi a prevederilor art. 1 coroborate cu cele ale art. 8 din Legea nr. 285/2010, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 21 din 18 noiembrie 2013

publicat in M.Of. 352 din 21-mai-2015

Decizia 171/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 18 din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

publicat in M.Of. 352 din 21-mai-2015

Lista din 2015 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Sibiu cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

publicat in M.Of. 352 din 21-mai-2015

Ordonanta urgenta 12/2015 privind aprobarea susţinerii cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Formaţiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 352 din 21-mai-2015