Rasfoire documente

Ordinul 1958/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 75/2013 privind procedura internă de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

publicat in M.Of. 358 din 25-mai-2015

Ordinul 615/2015 privind aprobarea datelor de identificare ale bunurilor din domeniul public şi privat al statului care se preiau în administrarea unor structuri din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu ocazia reorganizării acestora în condiţiile legii

publicat in M.Of. 358 din 25-mai-2015

Ordinul 1955/2015 pentru aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului ''Sprijin financiar acordat pentru investiţii în întreprinderi'', aferent axei prioritare 1 ''Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient'', domeniul major de intervenţie 1.1 ''Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM'', operaţiunea 1.1.1 ''Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile'' pentru întreprinderi din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice''

publicat in M.Of. 358 din 25-mai-2015

Ordinul 567/2015 privind aprobarea datelor de identificare ale bunurilor din domeniul public şi privat al statului care se preiau în administrarea unor structuri din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu ocazia reorganizării acestora în condiţiile legii

publicat in M.Of. 358 din 25-mai-2015