Rasfoire documente

Legea 116/2015 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

publicat in M.Of. 357 din 25-mai-2015

Decretul 478/2015 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

publicat in M.Of. 357 din 25-mai-2015

Decretul 482/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 357 din 25-mai-2015

Decretul 483/2015 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 357 din 25-mai-2015

Decretul 484/2015 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 357 din 25-mai-2015

Decretul 485/2015 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 357 din 25-mai-2015

Hotarirea 343/2015 privind aprobarea obiectivului de investiţii ''Punerea în siguranţă a barajului Işalniţa, judeţul Dolj'', precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia

publicat in M.Of. 357 din 25-mai-2015

Hotarirea 344/2015 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Consiliului Concurenţei a unor imobile

publicat in M.Of. 357 din 25-mai-2015

Ordinul 938/2015 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţi PARC INDUSTRIAL OCNA MUREŞ - S.R.L.

publicat in M.Of. 357 din 25-mai-2015

Ordinul 76/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A.

publicat in M.Of. 357 din 25-mai-2015

Ordinul 77/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A.

publicat in M.Of. 357 din 25-mai-2015