Rasfoire documente

Decretul 474/2015 pentru numirea în funcţie a procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

publicat in M.Of. 343 din 19-mai-2015

Legea 107/2015 pentru modificarea şi completarea art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române

publicat in M.Of. 343 din 19-mai-2015

Decretul 465/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române

publicat in M.Of. 343 din 19-mai-2015

Hotarirea 336/2015 pentru modificarea anexelor nr. 4 şi 5 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

publicat in M.Of. 343 din 19-mai-2015

Hotarirea 338/2015 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj a unor imobile aflate în domeniul public al statului

publicat in M.Of. 343 din 19-mai-2015

Hotarirea 339/2015 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea

publicat in M.Of. 343 din 19-mai-2015

Ordinul 3805/2015 privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Bel Sorriso'' din localitatea Voluntari de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''Bel Sorriso'' din localitatea Voluntari

publicat in M.Of. 343 din 19-mai-2015

Instructiunile 1/2015 pentru modificarea Instrucţiunii Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2014 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

publicat in M.Of. 343 din 19-mai-2015