Rasfoire documente

Ordinul 891/2015 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA - S.A.

publicat in M.Of. 341 din 19-mai-2015

Procedura din 2015 pentru inspecţia tehnică a echipamentelor pentru punerea în operă a mixturilor asfaltice la lucrări de drumuri şi aeroporturi, indicativ PCC 022-2015

publicat in M.Of. 341 din 19-mai-2015

Legea 106/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/2014 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams - FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din Domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Transeuropean Research and Education Network Association - TERENA) în scopul menţinerii participării Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale

publicat in M.Of. 341 din 19-mai-2015

Decretul 464/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/2014 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams - FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din Domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Transeuropean Research and Education Network Association - TERENA) în scopul menţinerii participării Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT - RO la aceste două organisme neguvernamentale

publicat in M.Of. 341 din 19-mai-2015

Ordinul 635/2015 privind un sistem de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vehiculelor feroviare altele decât vagoanele de marfă

publicat in M.Of. 341 din 19-mai-2015

Ordinul 821/2015 privind aprobarea reglementării tehnice ''Procedură pentru inspecţia tehnică a echipamentelor pentru punerea în operă a mixturilor asfaltice la lucrări de drumuri şi aeroporturi'', indicativ PCC 022 - 2015

publicat in M.Of. 341 din 19-mai-2015

Ordinul 3800/2015 privind aprobarea Procedurilor de înscriere a organizaţiilor furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară şi de recunoaştere a studiilor efectuate de elevii şcolarizaţi în cadrul acestor unităţi de învăţământ

publicat in M.Of. 341 din 19-mai-2015

Ordinul 3806/2015 privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala ''Pro Ingenio'' din localitatea Bragadiru de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială ''Pro Ingenio'' din localitatea Bragadiru

publicat in M.Of. 341 din 19-mai-2015