Rasfoire documente

Decizia 133/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 340 din 19-mai-2015

Decizia 135/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 alin. (6) lit. a) pct. (i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

publicat in M.Of. 340 din 19-mai-2015

Decizia 138/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 72 alin. (1) teza a doua din Codul penal

publicat in M.Of. 340 din 19-mai-2015

Hotarirea 322/2015 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului

publicat in M.Of. 340 din 19-mai-2015

Hotarirea 330/2015 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 340 din 19-mai-2015

Ordinul M.44/2015 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind asistenţa medicală şi farmaceutică în Ministerul Apărării Naţionale pe timp de pace, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.110/2009

publicat in M.Of. 340 din 19-mai-2015

Hotarirea 5/2015 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali din 25 aprilie 2015

publicat in M.Of. 340 din 19-mai-2015

Rectificare din 2015 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 1 aprilie 2015

publicat in M.Of. 340 din 19-mai-2015