Rasfoire documente

Decizia 141/2015 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 472/2013 privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru negocierea achiziţionării unei aeronave, a produselor şi serviciilor aferente în scopul constituirii unei capabilităţi destinate executării zborurilor speciale

publicat in M.Of. 345 din 20-mai-2015

Decizia 90/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. e) şi f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

publicat in M.Of. 345 din 20-mai-2015

Decizia 210/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 345 din 20-mai-2015

Hotarirea 328/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 345 din 20-mai-2015

Hotarirea 329/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ - S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 345 din 20-mai-2015

Decizia 138/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Mihail Cezar Huzuneanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 345 din 20-mai-2015

Decizia 139/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice de către doamna Daniela Lenuţa Moroşanu

publicat in M.Of. 345 din 20-mai-2015

Decizia 140/2015 privind eliberarea doamnei Shhaideh Sevil din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

publicat in M.Of. 345 din 20-mai-2015

Decizia 142/2015 privind retragerea, la cerere, a calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Ion Marcel Ciolacu

publicat in M.Of. 345 din 20-mai-2015